Социално-педагогически интернат " Г. С. Раковски "

Вид училище: специално
                          възпитателно
            
Директор: Панайот Георгиев

Адрес: обл. Бургас, с. Сигмен 8438;
Телефон: 05528/ 231, 05528/ 531;

19.08.2009, Училища