Средно общообразователно оздравително училище "Пейо Крачолов Яворов"

Вид училище: оздравително
             СОУ (І - ХІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Прием:

Прием на ученици от цялата страна, както следва:

I. От I до VIII клас
II. Учениците от IX-XII клас

Ученици се обучават в професионални и непрофилирани паралелки, както следва:

 • IXa клас - професионална паралелка със специалност: "Продавач-консултант" 
 • IXa клас - Непрофилирана/общообразователна/ паралелка

III. Приемът се извършва въз основа на здравословното състояние на учениците. В СООУ “Пейо Яворов” се приемат ученици със следните заболявания:

 • Алергични заболявания – бронхиална астма.
 • Хроничен бронхит, хронични пневмонии, вродени аномалии, състояния след операция на белия дроб.
 • Туберкулоза във фаза на обратно развитие или контактни на болни в семейството.


Учебна база:


Училището е интернат. Разполага с добра учебно-оздравителна база, включваща: общежитие

 • столова
 • физкултурен салон
 • лекарски кабинет
 • Общежитие
 • компютърен кабинет
 • кабинет по билогия
 • училищен парк


Учниците ползват безплатно общежитие и храна.
Режимът, храненето и чистият въздух създават благоприятни условия за укрепване на здравето.

Директор: Мая Чучукова

Адрес: област Благоевград, град Сандански, ул. "Надежда" №15
Телефон: 0746/3-23-73, 0886437361
e-mail: sooy_qvorov@abv.bg
URL: http://soou-sandanski.hit.bg

01.10.2009, Училища