Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно
СОУ (І - ХІІ клас)

Смени на обучение: две смени

Директор: Цветанка Йосифова Симеонова

Адрес: Обл. Благоевград, общ. Симитли, 2730, гр. Симитли, ул."Хр. Ботев" №34
Телефон: 0748/ 7 21 35; 0888 06 15 28
e-mail: sou_simitli_2006@mail.bg

17.11.2009, Училища