Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Велико Търново

Дирекция Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, пл.„Център” 2 128;
Код: 5000
Телефони:

  • 062/ 61 71 82 (подаване на декларации, информация за услуги)
  • 062/ 61 71 32 (здравен статус),
  • 062/ 61 71 37 (подаване на декларации от работодатели, осигурители, самоосигуряващи се лица);

e-mail: td_velikotarnovo@ro04.nra.bg
URL: http://www.nap.bg/

Фронт офис Свищов

Адрес: гр. Свищов, ул.„Цар Освободител” 74, Код: 5250
Телефон: 0631/ 6 01 74

19.11.2009, Данъчни служби