ЦДГ "Здравец"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

В детска градина „Здравец” регулярно се организират и провеждат обучения, дискусионни полета, индивидуални консултации със специалисти за учителите и родителите.
Единствено чрез обучение, обмяна на опит между сродни организации в страната и чужбина може да се достигне до новите тенденции в областта на педагогиката, психологията и родителската практика.

Учебна база

До есента на 20098 година ще бъде изградено разширение на Целодневна детска градина "Здравец" във Велико Търново. Разширение на съществуваща целодневна детска градина "Здравец" във Велико Търново трябва да бъде реализирано до октомври.

Новата сграда с площ  658 кв.м, с малък плувен басейн и физкултурен салон ще представлява двуетажен корпус, свързан със съществуващата детска градина, находяща се на ул. "Стара планина" №22.

Плувният басейн ще е със самостоятелен резервен вход от фоайето до стълбищната клетка, също така вход и от топлата връзка към съблекалните.
За да бъде използван от групите в съществуващата част на детската градина, се предвижда връзка и от физкултурния салон към басейна. Към него има съблекалня.

Директор: Илияна Стойчева
Адрес: град Велико Търново, ул. "Стара Планина" 22
Телефон: 062/65-45-51, 062/65-45-51
E-mail: dgzdravec@abv.bg27.07.2009, Детски градини