ЦДГ "Надежда"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Детската градина разполага с 5 градински групи.
    
Има филиал в село Козаново.

Директор: Галина Кънчева Динкова
Адрес: област Пловдив, община Асеновград, град Асеновград, ул. "Спортист"52
Телефон: 0331/622-28
e-mail: cdg_nadejda@abv.bg
21.08.2009, Детски градини