ЦДГ "Пролет"

1 / 1

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Целодневна детска градина"Пролет"е открита по настояване и с финансовата подкрепа на Тютюнев комбинат през 1947г.

Мисия:
Среда за възпитателно-образователна работа с децата и превръщане на детската градина в истински дом за възпитание и обучение на деца от 3 до 7 години и подготовката им за училище.

Визия:
Място за непрекъснато развитие и интегриране на детската личност и стимулиране на общуването на основата на общочовешките ценности.

Стратегия:
Познаване и използване на различни техники на общуване за стимулиране на интереса и сътрудничеството в групата.

Цел:
Изграждане на иновационна образователна и материална среда за реализиране на необходимата обща и специална подготовка,гарантираща достъп и равен шанс за успешно училищно обучение на всички деца

Детската градина разполага със 7 целодневни групи.

Има филиали в селата Боянци и Червен.

Директор: Христина Михайлова Вичева
Адрес: област Пловдив, община Асеновград, град Асеновград, ул. "Зхари Стоянов" N9
Телефон: 0331/621-70
e-mail: cdg_prolet@mail.bg
Уеб сайт: http://cdgprolet1.dir.bg21.08.2009, Детски градини