ЦДГ "Щастливо детство"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Адрес: област Монтана, община Вълчедръм, село Долни Цибър, ул. "Двадесет и втора" 2
Телефон: 09741/288

01.09.2009, Детски градини