ЦДГ "Ян Бибиян"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Адрес: област Монтана, община Вълчедръм, село Разград, ул. "Първа" 128
Телефон: 09746/336

01.09.2009, Детски градини