ЦДГ №2 "Снежанка"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Създадена с много любов през лятото на 1949 година, сега Целодневна детска градина №2 ”Снежанка” е една от първите градини в Казанлък.

Децата са разпределени в групи според възрастта и индивидуалните им особености.
Работим в малки на брой групи, тъй като индивидуалният подход към всяко дете е необходима предпоставка за постигане на максимални учебни резултати.
В момента детското заведение функционира с 4 групи.

Основни направления на обучение

 • Български език и литература
 • Математика
 • Социален свят
 • Природен свят
 • Изобразително изкуство
 • Физическа култура
 • Муэика
 • Конструктивно-технически и битови дейности
 • Игрова култура


Кое ни прави различни:

 • допълнителни опции в работно време /Възможности за промяна-зимно и лятно/
 • чуждоезиково обучение -английски
 • система за възпитание на храненето и етикеция при храненето
 • учебно-възпитателна и интеграционна работа с деца, имащи различни физически и психически потребности
 • ранно обучение с компютър, съобразено с психо-физическите особености на съответната възраст
 • "Промоция на здравето" - програма за профилактика на здравето през цялата календарна година
 • система за обучение в двигателна к-ра и естетика- «Детски мажоретен състав»
 • система за екологично възпитание и екологосъобразни дейности- рециклиране на хартия
 • Пиано - индивидуални уроци
 • Танцова школа - модерни и латино танци
 • Народни танци
 • Зелено училище „Паниците”
 • Организиране и празнуване на детски тържества и рождени дни
 • Специализирани консултации с педагози, психолог, логопед
 • Диагностика на психическото и физическо развитие на всяко дете, и плоскостъпие

Детската градина работи:

 • целогодишно
 • целодневно, от 07:00 до 19:00 ч.
 • всеки работен ден без събота, неделя и официалните празници


Учебна база

Детската градина разполага с:

 • собствена база, отговаряща на изисквания за строителство, оборудване, санитарно-хигиенни и битово-ергономични условия
 • медицинско обслужване
 • логопед
 • психолог
 • здравословна храна четири пъти дневно
 • физкултурен салон
 • музикален салон
 • салон за празници и развлечения
 • помещение за занимания на всяка група
 • тераси със сенници, където в топлите и слънчеви дни малчуганите се занимават на открито
 • просторна тревна площ за различни физически дейности, игри и спорт


Всяка възрастова група учи и играе в отделна занималня с две зали за храна и сън, с обособен кът за игра, оборудван в съответствие с възрастта на децата.
Групите разполагат с учебни кътове, провокиращи творческото въображение на децата.

Директор: Надежда Топузлиева
Адрес: област Стара Загора, община Казанлък, град Казанлък, ул. "Ален мак" 8
Телефон: 0431/625-54, 0878 799 202
Факс: 0431/625-54
e-mail: cdgsnejanka_kz@abv.bg
Уеб сайт: http://dgsnejanka.com/
25.08.2009, Детски градини