ЦДГ №3 "Теменуга"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Целодневна детска градина №3 "Теменуга" се помещава в специално построена, през далечната 1950 година, сграда за 4 групи.
Помещенията са съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилното отглеждане и възпитание на децата от 3 до 7 години, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес.

Децата растат в спокойна и комфортна среда, осигуряваща развитие на интелектуалните, естетическите и физическите им способности още в ранна възраст.

Възпитателния процес има за цел да формира основни навици за самообслужване, самостоятелност, култура на хранене и социално поведение.

С децата работят и външни преподаватели - изявени специалисти с доказани професионални качества.
В работата си с децата те прилагат иновационни технологии в своята област, учебни игри, многобройни тестове и индивидуален подход към всяко дете.

Предучилищната подготовка е изцяло съобразена с изготвената от МОН учебна програма и обхваща основополагащи принципи за подпомагане на социализацията в условията на плавен преход към училището.
Програмата  е насочена към предоставяне на необходимия обем от знания на бъдещите ученици и към изграждането им като хуманни личности  с индивидуален облик.

Допълнителни дейности:

  • английски език
  • български народни танци и фолклор
  • вокална група
  • изобразително изкуство
  • музикален инструмент


Директор: Анета Артинова
Адрес: област Стара Загора, община Казанлък, град Казанлък, ул. "Стефан Орешков" 8
Телефон: 0431/642-84
e-mail: cdg3kk@abv.bg
Уеб сайт: http://temenugaarts.hit.bg/
25.08.2009, Детски градини