ЦДГ

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Детската градина разполага с 2 градински групи.

Директор: Боянка Чонова
Адрес: област Пловдив, община Карлово, село Христо Даново
Телефон: 031397/215

21.08.2009, Детски градини