Специализирана хирургична болница за активно лечение "Медика Албена"

Вид лечебно заведение: СХБАЛ

Управител: проф. Енчо Калчев Събев

Адрес: кк. Албена;
Телефон: 0579/ 62025;

01.09.2009, Болници (Поликлиники)