"Специализирана болница за рехабилитация - Сандански" ЕАД

Вид лечебно заведение: СБР

Сандански

Сандански е разположен в подножието на югозападните склонове на Пирин.

Надморска височина:
224 м.

Климат: преходно-континентален със средиземноморско влияние.

Средногодишна температура на въздуха:
+ 14,7 оС.

Минерални води: хидрокарбонатно-силициева, сулфатно-натриева и флуорна.

Основни лечебни фактори:
климат и минерална вода.

Методи на лечение: физиотерапевтични процедури, медикаментозно-инхалаторно лечение, парафинотерапия, ЛФК, хидротерапия.

Показания за лечение:
        - неспецифични, хронични заболявания на дихателната система /бронхит, астма, алергичен рахит, синузит, фарингит/;
        - състояния след пневмония, бронхиентазит, емфизем на белия дроб в начален стадий.
        - хронични ставни заболявания /болест на Бехтерев, спондилоартрози, следфрактурни състояния, ревматоиден артрит/;
        - заболявания на периферната нервна система - невралгии, неврити, плексити;
        - рехабилитация след инсулти.

Противопоказания:
        - инфекциозни заболявания;
        - сърдечно-съдови заболявания;
        - варици.

Изпълнителен директор: д-р Стефка Иванова

Адрес: област Благоевград, град Сандански, кв. Смилово
Телефон: 0746/ 232 31

01.10.2009, Болници (Поликлиники)