Специализирана болница за рехабилитация Тузлата - Балчик

Вид лечебно заведение: СБР

Управител: д-р Камелия Кирчева Станева

Адрес: общ. Балчик, местност Тузлата;
Телефон: 0579/ 72480;

01.09.2009, Болници (Поликлиники)