Специализирана болница за активно лечение на очни болести - Варна

Вид лечебно заведение: СБАЛОБ

Управител: д-р Драгомир Николаев Драганов

Транспортни връзки:
Автобуси № 6, 7, 15, 20, 209

Адрес: гр. Варна, ул."Дойран" 15;
Телефон: 052/ 634086;

07.08.2009, Болници (Поликлиники)