Професионална Техническа Гимназия "Шандор Петьофи"

ПТГ "Шандор Петьофи" е професионална гимназия с държавно финансиране.

Учебни смени: две смени.

Техникумът по механотехника, чийто приемник сега е ПТГ "Шандор Петьофи", е разкрит през 1963г. със Заповед на Министерството на образованието и науката от 29.08.1963г.

Специалности:
- Системно програмиране
- Компютърна техника и технологии
- Металорежещи машини
- Електрообзавеждане на производството
- Машини и системи с ЦПУ
- Компютърни мрежи
- Газова техника

Адрес: гр. Разград, ул. "Проф. Илия Петров" No 1;
Телефон/факс: +359 84 660237;
Интернет: http://ptgrz.org
E-Mail: [email protected]

26.08.2010, Училища