Професионална техническа гимназия "Васил Левски"

Вид училище: професионално
професионална гимназия

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор:
Веселка Дамянова Антова

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."Бдин" №66
Телефон: 094/ 600 652
e-mail: [email protected]

18.11.2009, Училища