Професионална техническа гимназия

Вид училище: професионално
             професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Прием:
Прием след 7-ми клас:

Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Интензивно изучаване на английски език

Професия "Конпютърен график", Специалност "Компютърна графика"
Реализация: web дизайн, графичен дизайн, рекламна дейност, дву- и тримерна компютърна графика, презентационна и интерактивна мултимедия в локална и интернет среда, Е-приложения, предпечатна подготовка, експлоатация и поддръжка на компютърни системи и мрежи, софтуерно обслужване.
Професия "Техник на компютърни системи", Специалност "Компютърна техника и технологии"
Реализация: проектиране, експлоатация и поддръжка на електронни устройства и компютърни системи, асемблиране на компютърни системи, монтаж и експлоатация на компютърни мрежи, периферни и комуникационни устройства, софтуерно обслужване.

Прием след 8-ми клас:
Срок на обучение: 4 години
Образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета

Професия "Машинен техник", Специалност "Автоматизация на дискретни производства"
Реализация: работа със съвременни CAD и CAM системи за 3D проектиране, с машини и съоръжения в дискретните производства, компютърно интегрирани производства, съвременни високотехнологични автоматизирани производства, извършващи проектиране, поддръжка и експлоатация.
Професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", Специалност "Хладилна техника"
Реализация: производство, поддръжка и ремонт на топлинна, хладилна и климатична техника, проектиране на топлинни и хладилни агрегати и климатична техника за битови и технологични нужди в сервизни фирми; предприятия за хранително- вкусова промишленост; заведения за обществено хранене и др.; търговска и дистрибуторска дейност.
Професия "Техник по транспортна техника", Специалност "Автотранспортна техника"
Реализация: монтаж, експлоатация и ремонт на двигатели с вътрешно горене и автотранспортна техника в транспортни фирми, сервизни бази, предприятия за производство и ремонт на ДВГ, автомобили и други моторни превозни средства; търговска и дистрибуторска дейност.
Правоспособност: водач на МПС, категория "В".
Професия "Техник на електронна техника", Специалност "Микропроцесорна техника"
Реализация: универсална специалност, осигуряващa реализация в предприятия и фирми за обслужване и ремонт на компютърна, микропроцесорна и електронна техника, асемблиране и дистрибуция на компютърна техника.

Учебна база:
Общежитие; Спортен комплекс; Тенис клуб; Кино зала; Библиотека с богат фонд от българска и чужда литература и периодични издания; Съвременни кабинети и лаборатории; Компютърни кабинети с високоскоростен достъп до Интернет;
    
Допълнителна информация:
Медицинско обслужване; Стоматологично обслужване; Специалности, позволяващи реализация и мобилност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА, АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНИ ПРОИЗВОДСТВА, МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА. Интензивно изучаване на чужди езици; Възможност за получаване на допълнителна професионална квалификация: правоспособност водач на МПС - категория "В"; програмиране на машини с цифрово програмно управление; стругарство; климатична техника; AutoCad.

Транспортни връзки:
автобуси № 7, 14, 15, 48, 121
тролейбуси № 82, 82А, 83, 88

Адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" № 158А,
Телефони: 052/741363; 052/750669;  052/741743; 052/755077;  
e-mail: [email protected]
URL: http://www.ptgvarna.com/

30.11.2005, Училища