Математическа гимназия "Баба Тонка"

Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Митко Христов Кунчев

Адрес: гр. Русе, ул. "Иван Вазов" 18
Тел. директор:082/83 43 23
E-mail: [email protected]
URL: www.mg-babatonka.bg

02.09.2010, Училища