Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"

Вид училище: професионално
професионална гимназия

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Мариета Апостолова Георгиева

Адрес: гр. Видин, 3700, Южна промишлена зона
Телефон: 094/ 600 805
e-mail: [email protected]
URL: www.pgaz.org

18.11.2009, Училища