Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии "Проф. д-р Асен Златаров"

Вид финансиране: Държавно

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Рубинка Вениаминова Атанасова

Специалност:
- Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи
- Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
- Производство и преработка на на мляко и млечни продукти
- Производство на алкохолни и безалкохолни напитки
- Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
- Технологичен и микробиологичен контрол в хранително - вкусови производства

Адрес: гр.  Русе, ул. "Д. Баларев" 2
Т-ел. директор: 082/845 817
E-mail: [email protected]

02.09.2010, Училища