Професионална гимназия по механоелектротехника

Учебна база:
учебен корпус,състоящ се от 20 специализирани кабинета за теория; шест работилници за практика по съответни специалности и три кабинета за лабораторна практика. училището има оборудвани 3 компютърни кабинета с изградени локални мрежи и Интернет. Съвременната техника е дарение от международни училища и фондации. Училището притежава библиотека с над 10 хил. тома художествена и техническа литература и читалня, в която учениците могат да подготвят курсови проекти.Спортната база на училището се състои от открити спортни игрища за футбол, волейбол, баскетбол и хандбал, физкултурен салон и фитнес зала.

Адрес: гр. Ловеч, бул. "Мизия"
Тел./факс 068/603 970 - Директор
Тел. 068/603 969 - Канцелария, 068/603 968 - Счетоводство
E-Mail: [email protected]

15.07.2010, Училища