Професионална гимназия по механоелектротехника

Вид училище: професионално,
                         професионална гимназия

Смени на обучение: една смяна

Прием:
Приемът се извършва по специалности: автотранспортна техника, електрически машини и апарати, индустрия, машини и съоръжения за обработка на металите, мебелно производство, организация в машиностроенето, производство на мебели    


Директор: Радка Станкова Бончевска-Атанасова

Адрес: гр. Троян, ул. "34-ти Троянски полк"43
Телефон: 0670/ 62413; 0670/ 62765
e-mail: [email protected]
 

23.07.2010, Училища