Професионална гимназия по сградостроителство "Кольо Фичето"

Вид училище: професионално
професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Прием:
Прием след 7-ми клас:

Професия "Помощник в строителството"
Специалност "Основни и довършителни работи" - 26 младежи и девойки.
Двугодишен срок на обучение. Завършилите VІІІ клас получават основно образование, а след завършване на ІХ получават Удостоверение за завършен ІХ клас и Свидетелство за професионална квалификация- първа степен.
Успешно завършилите пълния курс на обучение могат да продължат обучението си за придобиване на втора степен на професионална квалификация. През целия курс на обучение учениците получават безплатна храна/закуска,обяд и вечеря/,карта за градския транспорт и безплатно общежитие .

Прием след 8-ми клас:
Професия „Строителен техник”
Специалност „Водно строителство” – 26 младежи и девойки.
Петгодишен курс на обучение с изучаване на първи чужд език – Руски език /ІХ-ХІІІ клас / и втори чужд език по избор - Английски или Немски език /ІХ-Х клас/.Успешно завършилите получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация – трета степен,строителен техник.Специалността намира широко приложение в отрасъл „Строителство”. Желаещите могат да продължат образованието си във всяко висше учебно заведение.

Професия "Строител"
Специалност "Вътрешни облицовки и настилки" - 26 младежи и девойки.
Четиригодишен курс на обучение с изучаване на първи чужд език-Руски /ІХ- ХІІ клас/ и втори чужд език -Английски или Немски по избор / ІХ и Х клас/.
Успешно завършилите получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация втора степен.
Тази специалност намира широко приложение в отрасъл "Строителство"

Професия "Електромонтьор"
Специалност "Електрически инсталации"-26 младежи и девойки
Четиригодишен курс на обучение с изучаване на първи чужд език-Руски /ІХ- ХІІ клас/ и втори чужд език -Английски или Немски по избор/ ІХ и Х клас/.
Успешно завършилите получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация втора степен.
Специалността намира приложение в отрасъл "Електротехника и енергетика"

Професия "Строител монтажник"
Специалност "Сухо строителство" - 26 младежи и девойки
Четиригодишен курс на обучение с изучаване на първи чужд език - Руски /ІХ-ХІІ клас/ и втори чужд език -Английски или Немски по избор /ІХ и Х клас/
Успешно завършилите получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация втора степен.
Реализират се във всички отрасли на "Строителство".

Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”
Специалност „Климатична техника” – 26 младежи и девойки. Четиригодишен курс на обучение с изучаване на първи чужд език – Руски език /ІХ-ХІІ класІ и втори чужд език по избор – Английски или Немски език /ІХ-Х клас/.
Успешно завършилите получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация – втора степен.Реализират се в отрасъла „Строителство” и „Енергетика”.Завършилите могат да продължат образованието си във всяко висше учебно заведение.

Професия „Строител”
Специалност „Вътрешни облицовки и настилки” – вечерна форма на обучение.
Четиригодишен курс на обучание.
Успешно завършилите получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация- втора степен.Реализират се в отрасъла „Строителство”.Могат да продължат образованието си във всяко висше учебно заведение.За учебната 2008/2009 година ще се приемат ученици и в Х клас,за които е необходимо да представят удостоверение за завършен ІХ клас.

Учебна база:
20 класни стаи оборудвани с нови ученически маси и столове, черни дъски.
Кабинети по:
Природо-математически дисциплини - оборудван със 7 компютъра , мултимедиен проектор, шрайбпроектор, табла, схеми, таблици и др.
Електрически инсталации - обзаведен с необходимите табла, макети на схеми, нагледни материали от изучаваните ел.инсталации, 7 бр.компютри използвани по техническо чертане и проектиране
Строителство, отоплителни и климатични и вентилационни инсталации - оборудван с табла, схеми, макети, програмни продукти, фирмени материали и др.
3 компютърни кабинета - оборудвани с общо 23 компютъра с интернет, свързани в мрежа , мултимедиен проектор, прожекционен екран, шрайбпроектори и необходимите програмни продукти.
Офиси по:
философски дисциплини , история и география; математически дисциплини, химия, физика, биология; езиково обучение; ел. специалисти; строителни и ОКВ специалисти; - всички оборудвани с компютри с интернет, свързани в мрежа, и нагледни средства необходими за провеждане на урока
Учебни работилници:
Облицовки и настилки - оборудвана с необходимите материали и инструменти за изпълнение на всички видове облицовки по стени и подове
Тухлени зидарии - оборудвана с необходимите материали и инструменти за изпълнение на всички видове зидарии от тухли и газобетонни блокчета
Сухо строителство - оборудвана с перфоратор ударно пробиване на "BOSCH" - SDS - max - 1 бр., пробивна, винтонавивни машини, ръчен циркуляр, каменорезна машина преносима
В и К - оборудвана с демонстративни стендове, тръбонарезен струг, инструменти
климатици и вентилации - оборудвана с вал машина, абкант, зиг машина, ръчни листови ножици и други инструменти
Шлосерство - оборудвана с шлосерски маси , менгемета, пробивни машини, механична ножовка, демонстративен стенд за монтаж на бойлерна уредба, инструменти
Електро-ремонтна - оборудвана с необходимите материали и инструменти за монтаж на изучаваните ел.инсталации - осветителни инсталации, силови инсталации, стълбищно осветление, осветителни инсталации и др.
Газо-пламъчно заваряване - оборудвана с бордови смукател и вентилатор, стойка за горелка, горелки, бутилки за кислород и горивен газ, предпазители за обратен удар и др. инструменти
ръчно електро-дъгово заваряване - оборудвана с трансформатор, токоизправител, захранващо ел.табло, кабели с електрододържачи, кабели с щипки за маси и др.инструменти
заварочни машини - оборудвана със заварочни агрегати, сушилна пещ, вентилационна уредба
Училището разполага с библиотека и читалня за 8 ученика. Библиотеката разполага с 8 500 тома учебна, научна и художествена литература. Оборудвана е с 2 компютъра и интернет връзка.Фонотека.

Директор: инж.Кольо Кънчев Колев

Транспортни връзки:
автобуси № 7, 14, 15, 22, 41, 48, 141, 148
тролейбуси № 82, 82A

Адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" № 187,
Телефони: 052/759342; 052/500329; 052/500327;
e-mail: [email protected]
URL: http://pgs-varna.hit.bg/

30.11.2005, Училища