Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации "Пеньо Пенев"

Вид училище: професионално
             професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Венета Павлова

Транспортни връзки:
Автобуси № 1, 2, 2а, 4, 12, 12а, 15, 30, 32, 62, 101, 121а, 211;

Адрес: гр. Бургас, к-с Зорница, бл. 46;
Телефон: 056/862391; 056/862399; 056/862396; 056/862396;
e-mail: [email protected]

13.08.2009, Училища