Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак"

Вид финансиране: Държавно

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Димитър Петков Цанев

Специалност:
- Горско и ловно стопанство
- Малък и среден бизнес
- Мебелно производство
- Проектиране и производство на вътрешно обзавеждане
- Производство на мебели
- Производство на стилни мебели
- Пространствен дизайн
- Реставрация на стилни мебели и дограма
- Тапицерство и декораторство

Адрес: гр. Русе, ул. Александровска № 108
Тел. директор: 082/83 60 63
E-mail: [email protected]

02.09.2010, Училища