Професионална гимназия по електротехника и електроника "Михайло Василиевич Ломоносов"

Вид училище: професионално
             професионална гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица 5100, ул. "Никола Петров" 31;
Телефон: 0618/ 6-06-18, 0618/ 6-06-19;
e-mail: [email protected]

21.08.2009, Училища