Професионална гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов"

Вид финансиране: Държавно

Смени на обучение: една смяна - целодневно

Директор: Айдън Сабриев Юсеинов

Специалност:
- Електрически инсталации
- Електроенергетика
- Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
- Компютърна техника и технологии
- Компютърна техника и технологии
- Компютърни мрежи
- Компютърни мрежи
- Радио и телевизионна техника
- Телекомуникационни системи

Адрес: гр. Русе, ул. "Потсдам" № 3
Тел. директор: 082/84-45-23
E-mail: [email protected]

02.09.2010, Училища