Професионална гимназия по електротехника

Вид училище: професионално
професионална гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Прием след 7-ми клас:
Компютръни мрежи;
Системно програмиране;

Прием след 8 клас:
Електродомакинска техника;
Климатична и вентилационна техника;
Електроенергетика;
Промишлена електроника;
Телекомуникационни системи;
Програмно осигуряване;

Учебна база:
Училището разполага с богата база за качествено обучение на учениците.
В сградата са разположени модерен мултимедиен кабинет, 5 компютърни зали, едната от които е изцяло изградена от преносими компютри, 7 работилници, 3 лаборатории, 10 добре обзаведени специализирани кабинета за теоритична подготовка, изключително добър библиотечен фонд, 8 външни спортни площадки, 3 физкултурни салона, игрище с изкуствена трева.

Транспортни връзки:

автобуси № 7, 14, 15, 48, 121
тролейбуси № 82, 82А, 83, 88

Адрес: гр. Варна, ул. "Върба" № 24, п.к. 22,
Телефони: 052/745875; 052/503 424/107; 052/503 424/106;
e-mail: [email protected]; [email protected]
URL: http://pge-varna.web.officelive.com/

13.07.2009, Училища