Професионална гимназия по машиностроене "Никола Йонков Вапцаров"

Вид училище: професионално
             професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Прием:
Балът на кандидатите се формира от следните оценки: български език и литература, физика и утроената оценка по математика от свидетелството за основно образование.

Гимназията приема ученици след завършен 9 клас в същите специалности, след полагане на приравнителен изпит.

Директор: инж. Тоня Гечева

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Дебелец 5030, ул. "Оборище" 20;
Телефон: 06117/ 20-58, 06117/ 21-66;
e-mail: [email protected]
URL: http://pgmdebelec.hit.bg

21.08.2009, Училища