Професионална гимназия по машиностроене и транспорт

Вид училище: професионална
професионална гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
МАШИНЕН ОПЕРАТОР – МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ
Срок на обучение 4 години.
Брой ученици в паралелка 26.
Тази професия третира всички технологични и технически въпроси свързани с металообработването.
Завършилият обучение по тази професия получава II ра степен на квалификация и диплома за средно образование, която е валидна за продължаване на образованието във ВУЗ или колеж.Той може да работи в производствени предприятия и фирми в областта на машиностроенето, уредостроенето, инструменталното производство, транспорта, обслужващата сфера и др.

МАШИНЕН МОНТЬОР – МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ
Срок на обучение 4 години.
Брой ученици в паралелка 26 момчета.
Това е универсална професия и включва настройването и управлението на различни металорежещи машини с ЦПУ за обработване на детайли с различна сложност на формата и изисквания за точност.
Усвоилият тази професия получава II ра степен на квалификация и получава диплома за средно образование.Дипломата е валидна за продължаване на образованието във ВУЗ или колеж.Полученото образование дава възможност за работа в производствени предприятия и фирми в областта на машиностроенето, транспорта, обслужващата сфера и др.

МАШИНЕН ОПЕРАТОР – МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ.
Срок на обучение 4 години.
Брой на ученици в паралелка 26 момчета.
Тази професия е застъпена широко в областта на машиностроенето и уредостроенето.Свързана е с познаването на всички методи за заваряване и прилагането им в практиката.
Завършилият обучение по тази професия получава II ра степен на квалификация диплома за средно образование.Полученото образование дава възможност за постъпване на работа като заварчик, електроженист в строителни фирми и предприятия, а също и за продължаване на образованието във ВУЗ или колеж.

МАШИНЕН МОНТЬОР – МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИТЕ.
Срок на обучение 4 години.
Брой на ученици в паралрлка 26 момчета.
Тази професия е свързана с поддръжката на машини и съоръжения във всички области на промишлеността.
Завършилият обучение по тази професия получава II ра степен на квалификация и диплома за средно образование.Дипломата е валидна за продължаване на образованието във ВУЗ или колеж.

МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА – АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА.
Срок на обучение 4 години.
Прием 2 паралелки.Брой учениците 52.
Тази професия обединява две относително различни, но същевременно и свързани помежду си професии – на монтьора на МПС и на водача на МПС.Професионалната дейност на монтьора е свързана с поддръжката и ремонта на МПС, а на водача – с бързото и точно манипулиране с органите на управление и с оценката на техническото състояние на превозното средство.
Завършилите обучението си ученици получават II ра квалификационна степен и диплома за средно образование.Диплома е валидна за продължаване на образованието във ВУЗ или колеж.

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР – ЕЛЕКТРО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
Брой ученици в паралелка 26 момчета.
Срок на обучение 4 години.
Завършилите обучението си ученици получават диплом за средно образование и II ра квалификационна степен.Диплома е валидна за продължаване на образованието във ВУЗ или колеж.
Тази професия дава умения свързани с поддръжката и ремонта на елинсталациите в автомобила.Придобиват се и знания за правилното управление на МПС и оценяване на техническото състояние на превозното средство.

Транспортни връзки:
автобуси № 7, 14, 15, 48, 121
тролейбуси № 82, 82А, 83, 88

Адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" № 180
Телефони: 052/744185; 052/741504; 052/741605;
e-mail: [email protected]
URL: http://pgmt-vn.hit.bg/

30.11.2005, Училища