Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Йонков Вапцаров"

Вид училище: професионално
             професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Прием:
Прием след VІІІ клас

1. "Електрообзавеждане на железопътната техника”- 1 паралелка - 26 ученика
Балообразуване:
 - български език и литература, математика,  география

2. Локомотиви и вагони - 1 паралелка - 26 ученика
Балообразуване:
Оценки от свидетелството за завършено основно образование по български език и литература, математика,  физика

3. Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура - 1 паралелка - 26 ученика
Балообразуване:
Оценки от свидетелството за завършено основно образование по български език и литература, математика, физика
 

Учебна база:
Учебен корпус
ПГ по ЖПТ разполага с 24 кабинета:
 -  по общообразователна, общопрофесионална и специална подготовка;
 -  езиков кабинет;
 -  три компютърни кабинета;
 -  учебен корпус с три работилници;
 -  библиотека с 20 000 тома литература.

Общежитие
За учениците от други населени места е осигурено общежитие намиращо се в района на училището с всички необходими условия. Грижите за учениците в общежитието са възложени на 6 възпитателя, които работят на смени за осъществяване на непрекъснат контрол и грижи за социално битовите условия и организиране на свободното време на учениците.

Стол
Училището разполага с всекидневно работещи стол и бюфет.
 
Спортни съоръжения
Физкултурен салон, тенис зала, фитнес зала.

Медицинско обслужване
В ПГ по ЖПТ има здравен кабинет с медицинско лице.

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица 5100, ул. "А.Страшимиров" 44;
Телефон: 0618/ 5-63-44, 0618/5-62-02;
e-mail: [email protected]
URL: http://pgjpt-go.hit.bg/

21.08.2009, Училища