Професионална Гимназия по Ветеринарна Медицина "Проф. Д-Р Димитър Димов"

ПГВМ е професионална гимназия с държавно финансиране.
Учебни смени: една смяна - само сутрин.

История:
През 1946 година с решение на Министерството на земеделието в Ловеч се открива първото по рода си държавно средно специално училище за преработка и консервиране на хранителни продукти от животински произход.

През учебната 1949/50 година с решение на Министерството на земеделието и горите учебното заведение се трансформира във Ветеринарно- техническо училище с прием от 9 клас и срок на обучение 2 години. Завършилите добиват звание "Ветеринарен техник".

От учебната 1951/52 година училището се преобразува в Техникум по ветеринарна медицина с четиригодишен срок на обучение и прием от 7 клас.

През 2003г. ВМТ Ловеч е преобразуван в Професионална гимназия по ветеринарна медицина

Учебна база:
- много добре оборудвани кабинети с необходимата апаратура, оптически уреди, химикали и реактиви.
- два кабинета по информатика и информационни технологии, интернет връзка
- учебно опитното стопанство е на площ от 150 декара, има застроени клиника и аптека
- най- големия в града физкултурен салон.
- газифицирана учебна сграда

Адрес: гр. Ловеч, ул. "Райна Княгиня" No 3
Телефон/факс: +359 (0)68 603 976; +359 (0)68 603-977
eMail: [email protected]
URL: http://www.vetschool.hit.bg

15.07.2010, Училища