Професионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Цонев Буров"

Вид финансиране: Държавно

Смени на обучение: една смяна - целодневно

Директор: Анета Петрова Христова

Адрес: гр. Русе, ул. "Цар Калоян" № 11
Тел. канцелария: 082/519 701
E-mail: [email protected]

08.09.2010, Училища