Професионална гимназия по хранителни технологии "Проф. д-р Асен Златаров"

Вид училище: професионално
            професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Прием:
Дневна форма на обучение:   
- Производство на захар и захарните изделия - Балообразуващи предмети: биология, химия, бълг.език и литература
-  Експлоатация и поддържане на хладилната техника в ХП - Балообразуващи предмети: математика, физика, бълг.език и литература
- Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия - Балообразуващи предмети: биология, химия, бълг.език и литература
- Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение - Балообразуващи предмети: география, химия,б ълг.ез. и литература

Вечерна форма на обучение:
- Производство на месо месни продукти и риба - Балообразуващи предмети: биология, химия, бълг.език и литература
- Работник в обслужването на заведенията за хранене и развлечение - Балообразуващи предмети: география,химия, бълг.език и литература

Учебна база:
-квалифицирани преподаватели;
-учебни работилници и кабинети по специалните предмети;
-лаборатории по химия и физика;
-компютърна зала с Internet;
-модерен физкултурен салон;
-библиотека с богат книжен фонд;
-добре обзаведено общежитие.

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица ул "Св. Княз Борис I" 72;
Телефон: 0618/ 6-02-97, 0618/ 6-02-95;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.geocities.com/pght_go/index.htm

21.08.2009, Училища