Професионална гимназия по икономика, търговия и услуги

ПГИТУ е професионална гимназия с държавно финансиране.

Учебни смени: една смяна - само сутрин.

Специалности:
- "Счетоводна отчетност"
- "Малък и среден бизнес"
- "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"
- "Производство на облекло от текстил"
- "Фризьорство"

Допълнителна информация:
Историята на училището започва от 1967 г. като ПТУ – 3 паралелки със специалности: мъжко и дамско облекло; бръснаро- фризьорство. Училището тогава е в сградата на ЕСПУ "Тодор Кирков".

адрес: Ловеч, ул. Стара планина 31;
телефон: 068/604355
E-mail: [email protected]
URL: http://www.pgitu.hit.bg

15.07.2010, Училища