Професионална Гимназия по Кожарство, Облекло и Химични Технологии "Марийка и Маринчо Караконови"

ПГКОХТ - Ловеч е професионална гимназия с държавно финансиране.

Учебни смени: две смени

Адрес: гр. Ловеч, ул."Кубрат" 1
Телефон/факс: +359 (0)68 604234; +359 (0)68 604235
eMail: [email protected]
URL: http://www.pgkoht-lovech.hit.bg

15.07.2010, Училища