Професионална Гимназия по Транспорт и Строителство "Христо Смирненски"

ПГТС "Хр.Смирненски" е професионална гимназия с държавно финансиране.

Учебни смени: една смяна

Адрес: гр. Разград, ул. "Гаврил Кръстевич" No 1;
Телефон/факс: +359 (0)84 624693; +359 (0)84 627482
E-Mail: [email protected]

26.08.2010, Училища