Професионална гимназия по икономика и управление "Елиас Канети"

Вид финансиране: Държавно

Смени на обучение: две смени

Директор: Румяна Първанова Белчева

Специалност:
- Бизнес - администрация
- Застрахователно и осигурително дело
- Икономика и мениджмънт
- Маркетинг
- Митническа и данъчна администрация
- Оперативно счетоводство
- Счетоводна отчетност
- Търговия

Адрес: гр. Русе, ул. Борисова, 22
Тел. канцелария: 082/83 45 10
E-mail: [email protected]

08.09.2010, Училища