Професионална гимназия по земеделие

Вид училище: професионално
             професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Кристияна Иванова

Адрес: обл. Добрич, гр. Генерал Тошево 9500, ул.Опълченска № 46;
Телефон: 05731/ 44-51, 05731/ 44-47, 05731/ 45-93;
e-mail: [email protected]

24.08.2009, Училища