Професионална гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски"

Вид училище: професионално
             професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Учебна база:
Професионална гимназия по аграрни технологии "Ц. Церковски" разполага с:

- оборудвани кабинети по общообразователните и специалните предмети;
- три компютърни кабинета с неограничен
- достъп до Интернет;
- локална видеосистема, DVD и мултимедия;
- богат библиотечен фонд;

Директор: Надежда Иванова

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Павликени 5200, бул. "Руски" 46;
Телефон: 0610/ 33-65, 0610/ 75-98;
e-mail: [email protected]
URL: http://pgat.hit.bg/

21.08.2009, Училища