Професионална Гимназия по Химични Технологии и Биотехнологии "Мария Кюри"

ПГХТБТ "Мария Кюри" е професионална гимназия с държавно финансиране.

Учебни смени: една смяна - само сутрин.

Училището е основано през 1975 год. като СПТУ по химическа промишленост със специалности: шлосер- монтьор в химическата промишленост и производство на органични вещества.

Професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии "Мария Кюри" град Разград се намира в жилищен комплекс "Орел". Подготовката на кадри е в областа на химическата промишленост - биотехнологии, фармацевтични и парфюмерийно -козметични производства, микробиология и екология.

Адрес: гр. Разград, ж.к. "Орел", ПК 23;
Телефон/факс: +359 (0)84 /661439; +359 (0)84 /661438
Интернет: http://www.mariakyurirzg.hit.bg
E-Mail: [email protected]

26.08.2010, Училища