Професионална Гимназия по Облекло "Станка Николица Спасо-Еленина"

ПГО "Ст. Н. Спасо-Еленина" е професионална гимназия с държавно финансиране.

Учебни смени: две смени

Адрес: гр. Разград, ул.Каймакчалан No 9;
Телефон/факс: +359 84 660705; +3584 660183; +359 84 660705
E-Mail: [email protected]

26.08.2010, Училища