Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова"

Вид финансиране: Държавно

Смени на обучение: две смени

Директор: Диана Ангелова Иванова

Адрес: гр. Русе, ул. ''В. Търново'' 21
Тел. канцелария: 082/834 946
E-mail: [email protected]

08.09.2010, Училища