Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

Вид училище: професионално
професионалана гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Прием след 7-ми клас:

Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството
Придобивана специалност: Администратор в хотелиерството
Срок на обучение: 6 години
Интензивно изучаване на чужд език: Немски език
Брой на приеманите ученици: 29 ученици в една паралелка

Специалност: Организация на хотелиерството
Придобивана специалност: Хотелиер
Срок на обучение: 6 години
Интензивно изучаване на чужд език: Френски език
Брой на приеманите ученици: 29 ученици в една паралелка

Специалност: Туристическа анимация
Придобивана специалност: Аниматор
Срок на обучение: 6 години
Интензивно изучаване на чужд език: Английски език
Брой на приеманите ученици: 29 ученици в една паралелка

Прием след 8-ми клас:
Специалност: Обслужване на заведенията в общественото хранене
Придобивана специалност: Сервитьор - барман
Срок на обучение: 4 години
Брой на приеманите ученици: 29 ученици в една паралелка

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
Придобивана специалност: Готвач
Срок на обучение: 4 години
Брой на приеманите ученици: 29 ученици в една паралелка

Специалност: Производство на сладкарски изделия
Придобивана специалност: Хлебар - сладкар
Срок на обучение: 4 години
Брой на приеманите ученици: 29 ученици в една паралелка

Специалност: КетърингПридобивана специалност: Ресторантьор
Срок на обучение: 5 години
Брой на приеманите ученици: 29 ученици в една паралелка

Транспортни връзки:
автобуси № 8, 9, 14, 309, 409

Адрес: гр. Варна, ул. "Найден Геров" № 1,
Телефони: 052/642669; 052/642668; 052/642667;
e-mail: [email protected]
URL: http://pgtvarna.atspace.com/

30.11.2005, Училища