Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Д. Ив. Менделеев"

Вид училище: професионална
професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Прием:
Прием след 7-ми клас:

Професия: "Техник-технологпо качество на храни и напитки"
Специалност: Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
Срок на обучение: 6 години
Брой ученици: 26
Интензивно изучаван чужд език: Английски сзик

Прием след 8-ми клас:
Професия: "Химик-Технолог"
Специалност: Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
Срок на обучение: 5 години
Брой ученици: 26

Професия: "Лаборант:
Специалност: Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусовите производства
Срок на обучение: 5 години
Брой ученици: 26

Професия: "Еколог"
Специалност: Екология и опазване на околната среда
Срок на обучение: 5 години
Брой ученици: 26

Професия: "Машинен техник"
Специалност: Екология и опазване на околната среда
Срок на обучение: 5 години
Брой ученици: 26

Учебна база:
Гимназията разполага с просторни класни стаи, 12 лаборатории, 3 съвременно оборудвани компютърни кабинета с мултимедия и интернет връзка, 2 работилници, собствени стол, общежитие, библиотека, фитнес зала, медицински кабинет и е осигурена с видеоналюдение.

Транспортни връзки:
автобуси № 14, 15, 17а, 39, 118, 121, 148, 209

Адрес: гр. Варна, спирка "Почивка", п.к.114,
Телефони: 052/303665; 052/307715;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.pghhvt.com/

30.11.2005, Училища