Професионална гимназия по облекло и хранене "Михалаки Георгиев"

Вид училище: професионално
професионална гимназия

Смени на обучение: две смени

Прием: След 7-ми и 8-ми клас

Директор: Юлия Иванова Петкова

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."Гладстон" №42
Телефон: 094/ 601 738
e-mail: [email protected]; [email protected]
URL: www.pgohvd.com

18.11.2009, Училища