Професионална гимназия по текстил и моден дизайн

Вид училище: професионално
професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Специалности:
Моделиер–технолог на облекло, като подготвя кадри със средно образование за участие в моделиране, конструиране и изработване на различни модели облекла – конфекционни и по поръчка. Завършилите ще могат да проектират, конструират, моделират и художествено да оформят различни видове облекла и ще познават всички технологични процеси свързани с производството на облекла. Обучението се извършва и по модулен принцип.

· Десенатор на текстил, където се третират всички технически и технологични проблеми, свързани с получаването на прежди, изработването на текстилни площни изделия и предаване на търговски вид на същите.

· Оператор в производството на облекло – дейността на оператора в шевното производство е свързана с изработването на различни видове облекла. В зависимост от технологичната схема на разпределение на труда, операторът изпълнява различни по сложност и вид операции – изработване на отделни детайли, заключителна влаго топлинна обработка и др.

· Конструиране, моделиране и технология на кожено - галантерийни изделия – Обучаващите се в тази специалност моделират, конструират и изработват различни видове облекла и аксесоари от естествени и изкуствени кожи.

· Фризьор – в специалността учениците изучават видовете коси и начините за обработването им (подхранване, подстригване, оцветяване); използване на различни козметични препарати, организация на работното място, обзавеждане на бръснаро - фризьорски салон.

· Организатор на производството на облекла от текстил – завършилите тази професия ще могат да организират и отговарят за изпълнението на производствените задачи в технологично обособеното звено. Ще могат да организират производството, стремейки се оптимално да бъде използван машинния парк и контролирайки изправността на същия. Тези кадри могат да контролират ритмичността на работата и уплътняването на работното време на работниците. Ще могат да приемат основни и спомагателни материали, както и да предават полуфабрикати или готова продукция към следващите технологични звена. Кадри по тази специалност могат да намерят реализация във всяко едно конфекционно предприятие.

· Козметика - специалността подготвя кадри с ІІ степен на професионална квалификация, които притежават знания и умения за работа с технологичното оборудване в козметичните салони, които ще отстраняват козметичните дефекти по кожата и ще работят за подобряване на състоянието; ще предпазват кожата от преждевременното й остаряване, чрез различни козметични средства и процедури; ще използват правилно средствата за гримиране и ще ги съчетават цветово; ще правят маникюр и нанасят лак на ноктите;
Професията дава възможност, както за работа в студия за красота, така и за развитие на собствен бизнес.

Транспортни връзки:
автобуси № 7, 19, 29, 31, 51, 53
тролейбуси № 84, 88

Адрес: гр. Варна, бул. "Осми Приморски полк" № 115, п.к. 205,
Телефони: 052/302419; 052/302209; 052/302430;
e-mail: [email protected]
URL: http://pgtmd.my.contact.bg/

30.11.2005, Училища