Професионална гимназия по селско стопанство "Боруш"

Вид училище: професионално
             професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Крушето 5134;
Телефон: 06179/ 500, 06179/ 245;
e-mail: [email protected]

21.08.2009, Училища